เรื่องเล่าขวัญผวา เปรตเฝ้าป่าช้า

เรื่องเล่าขวัญผวา เปรตเฝ้าป่าช้า ผีเปรต ผีเปรตเปรตเฝ้าป่าช้า ตอนที่ฉันเพิ่งเริ่มเป็นวัยรุ่น ฉันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ จ.สุรินทร์ สมัยนั้นเวลามีงานศพก็จะมีการเล่นมหรสพ ฉายหนังกางแปง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านอย่างมาก สมัยนั้นฉันยังไม่มีรถจักรยานหรือมอไซค์ ชาวบ้านก็อาศัยเดิยไปดูงานวัด แต่ละคนเตรียมเสื่อเตรียมหมอนเตรียมเสบียงพร้อมกับการนอนดูหนักางแปง ขณะที่กำลังเดินผ่านป่าช้าซึ่งอยู่ระหว่างทาง ฉันได้รู้สึกเหมือนเห็นคนเดินอยู่ในป่า ป่าช้าแห่งนี้ถูกใช้ฝังศพมานานแล้ว ความเชื่อแถวๆหมู่บ้านฉันพอคนตายก็จะต้องฝังศพไว้ 100 วันพอครบ 100

Read more